Vinjar skule

Vinjar skule - Klikk for stort bilete Vinjar skule er ein fådelt barneskule med ca. 80 elevar. Ca. 30 elevar nyttar seg av skulefritidstilbodet (SFO) før- og etter skuletid. Skulen er nyleg renovert og ligg vakkert til sentralt på Suldalsosen, og like ved Suldalslågen. Ved skulen er det tilsett ca. 11 pedagogar, 4 fagarbeidarar og 1 morsmålslærar.

Visjonen til skulen er å byggja eit trygt og godt fellesskap, der alle får utvikla seg og tileigna seg kunnskapar.Oppdraget til skulefritidsordninga (SFO) er å skapa ein god oppvekstarena for barn og bidra til å gi dei ein lukkeleg barndom.Skulen har som satsingsområde arbeidd med å laga gode kjenneteikn på kva eit godt læringsmiljø og klasseleiing skal vera ved skulen vår.

Skulen si heimeside

Publisert av Hoås Jorunn. Sist endra 25.09.2015
Fant du det du lette etter?
  • Ja
  • Nei

Kontakt

Jorunn Hoås
Einingsleiar Vinjar skule
52790900

Se også

Avdelingar (2)
Rutine (1)
Login for redigering