Vinjar skule

Vinjar skule - Klikk for stort bilete Vinjar skule er ein fådelt barneskule med ca. 80 elevar. Ca. 30 elevar nyttar seg av skulefritidstilbodet (SFO) før- og etter skuletid. Skulen er nyleg renovert og ligg vakkert til sentralt på Suldalsosen, og like ved Suldalslågen. Ved skulen er det tilsett ca. 11 pedagogar, 4 fagarbeidarar og 1 morsmålslærar.

Visjonen til skulen er å byggja eit trygt og godt fellesskap, der alle får utvikla seg og tileigna seg kunnskapar.Oppdraget til skulefritidsordninga (SFO) er å skapa ein god oppvekstarena for barn og bidra til å gi dei ein lukkeleg barndom.Skulen har som satsingsområde arbeidd med å laga gode kjenneteikn på kva eit godt læringsmiljø og klasseleiing skal vera ved skulen vår.

Skulen si heimeside

 

Adresse:

Vinjar skule

Suldalsvegen 1505

4237 Suldalsosen

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Jorunn Hoås
Einingsleiar Vinjar skule
52790900

Se også

Avdelingar (1)
Rutine (1)
Login for redigering